Fases del fons

1a FASE: 14 d’abril- 1 de maig

L’objectiu d’aquesta primera fase del Fons és recollir 60.000 euros.

El 50% d’aquest ja està compromès amb recursos propis d’entitats com al Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i ara cerquem el 50% restant entre noves entitats, cooperatives, associacions o fundacions, així com obrint el Fons a les aportacions individuals de les persones compromeses amb el suport mutu i el canvi de model.

Aquesta primera fase estarà oberta del 14 d’abril al Primer de Maig.

 

En una segona fase, s’intentarà captar més recursos i destinar-los a donar suport i consolidar noves iniciatives de l’Economia Social i Solidària que ho requereixin.

Aquí trobeu l’informe econòmic de la primera fase.

 

2a FASE: 1 de maig – 21 de setembre

 

En aquesta segona fase es cerquen 70.000€, dels quals, el 20% del total recollit es destinarà a projectes que estiguin donant una resposta directa a la crisi, com ja es va fer amb la primera fase del fons, es tracta de 14.000€, que seran utilitzats de forma immediata. El procediment serà igual que en la primera fase. Les iniciatives receptores es poden consultar aquí.

 

2a FASE: Solidesa financera de les entitats de l’ESS 21 setembre – 10 d’octubre

 

El 80% restant del Fons Cooperatiu s’aplicarà a la millora dels fons propis d’empreses de l’economia social i solidària que es constitueixin de nou o incrementin el seu capital social. Les iniciatives interessades poden presentar-se a la convocatòria, segons es recull a les bases, fins el 10 d’Octubre.