Es tracta d’ un fons per recollir, en dues setmanes i a partir de la plataforma de crowfunding Goteo, la quantitat de 60.000 euros, dels quals el 50% els garanteix la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). L’objectiu és finançar 26 iniciatives que aporten solucions directes a l’emergència i requereixen de recursos per la sostenibilitat.

Un total de 17 entitats de l’ESS (federacions, fundacions, ateneus cooperatius, xarxes d’economia solidària i projectes cooperatius concrets) impulsem aquest fons per donar suport a aquelles iniciatives que s’han articulat ràpidament per donar una resposta a l’emergència social i sanitària. Volem visibilitzar la iniciativa col·lectiva per fer front a l’emergència sanitària, també social i econòmica, subratllant que la resposta a la crisi és la solidaritat. I que per un futur vivible cal generalitzar alternatives d’economia social i solidària, que posen al centre a la Vida, a partir de la Democràcia Econòmica, la Justícia Socioambiental i la Salut Col·lectiva.

DESCARREGA NOTA DE PREMSA