Criteris

Aquestes iniciatives han estat proposades seguint els següents criteris:

  ELS CRITERIS PER L’ACCEPTACIÓ DE PROJECTES DE LA PRIMERA FASE I PEL 20% DE LA SEGONA FASE, per aportacions a fons perdut:

● Són iniciatives democràtiques i solidàries que estan donant resposta a l’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la crisi de la COVID-19.

● Incideixen en cinc sectors claus per a fer front a l’emergència sanitària i al confinament domiciliari: tèxtil, tecnologia i fabricació 3D, producció i distribució agroecològica, cures, habitatge.

● Impliquen a la comunitat, busquen un impacte social i ambiental positiu, estan arrelades al territori i treballen en xarxa.

● S’ubiquen en diferents punts de la geografia catalana.

● Es tracta d’iniciatives que estan donant una resposta directa a la crisi

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE PROJECTES PER LA SEGONA FASE (el 80% de la segona fase):

Es una convocatòria destinada a totes aquelles cooperatives que hagin incrementat el seu capital social amb data posterior al 14 de març de 2020 o entitats que constitueixin de nou un procés de capitalització.Les entitats que s’han presentat a la primera fase del fons es poden presentar a aquesta segona part, fins el 10 d’Octubre de 2020.

Els projectes es seleccionaran en base als següents criteris:

Les entitats que s’han presentat a la primera fase del fons es poden presentar a aquesta segona part.

1. Repartiment territorial

2. Entitat de governança col.lectiva-cooperativa

3. A més dels sectors estratègics que vam establir a la primera fase: tèxtil, tecnològic i fabricació 3D, producció agroecològica, cures i habitatge hi sumem sectors que considerem estratègics en la transició ecosocial com són transició energètica, mobilitat sostenible i cultura.

4. Ha de ser una entitat que estigui ampliant el seu capital social amb recursos propis i/o aliens, pot ser una entitat de nova creació o una entitat que s’està transformant en coope.

5. Ajudar en la transformació d’experiències comunitàries informals o autònoms a convertir-se en cooperatives.

L’aportació del fons dependrà de l’aportació pròpia de l’entitat:

  • de 3000 a 5000 euros: fins a 1000 euros
  • de 5001 a 10.000 euros: fins a 2000 euros
  • a partir de 10.001 euros: fins a 3000 euros